Hľadaný výraz: Iz 66,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Urobím na nich znamenie a pošlem z nich zachránencov k národom Taršišu, Púlu a Lúdu, ktorí naťahujú kušu, k Tubalu, Javanu, k ďalekým ostrovom, ktoré nepočuli chýr o mne a nevideli moju slávu; i budú ohlasovať medzi národmi moju slávu.

1

mail   print   facebook   twitter