Hľadaný výraz: Iz 66,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Tí, čo sa očisťujú v záhradách za kýmsi v prostriedku, ktorí jedia bravčové mäso a ošklivosť a myši, všetci spolu zahynú - hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter