Hľadaný výraz: Iz 65,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Toto hovorí Pán: „Ako keď sa nájde mušt na strapci a povie sa: »Neznič to, lebo je v ňom požehnanie!«, tak urobím kvôli svojim sluhom, aby nebolo všetko zničené.

1

mail   print   facebook   twitter