Hľadaný výraz: Iz 65,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Nebude tam už párdňové dieťa ani starec, ktorý nedoplní svoj vek, ale mladík zomrie storočný a hriešnik ako storočný bude prekliaty.

1

mail   print   facebook   twitter