Hľadaný výraz: Iz 65,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Lebo hľa, ja stvorím nové nebo a novú zem a na predošlé sa nebude spomínať, ani na myseľ neprídu,

1

mail   print   facebook   twitter