Hľadaný výraz: Iz 65,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Vy však, čo ste opustili Pána, čo ste zabudli na môj svätý vrch, čo ste prestierali stôl pre Gada a napĺňali nápoj Ménimu,

1

mail   print   facebook   twitter