Hľadaný výraz: Iz 65,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 „Hľadali ma tí, čo sa nepýtali, našli ma tí, čo nehľadali. Vravel som: »Hľa, tu som, tu som!« národu, čo nevzýval moje meno.

1

mail   print   facebook   twitter