Hľadaný výraz: Iz 64,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Náš svätý a nádherný chrám, kde ťa chválievali naši otcovia, stal sa korisťou ohňa; všetko, čo nám bolo drahé, ostalo zboreniskom.

1

mail   print   facebook   twitter