Hľadaný výraz: Iz 62,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Len tí, čo zbierali, budú ho jesť a budú chváliť Pána, len tí, čo ho oberali, budú ho piť v nádvoriach mojej svätyne.“

1

mail   print   facebook   twitter