Hľadaný výraz: Iz 62,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Na tvojich múroch, Jeruzalem, ustanovil som strážcov: celý deň a celú noc nikdy nech nemlčia! Vy, ktorí upomínate Pána, nesmiete mať pokoja!

1

mail   print   facebook   twitter