Hľadaný výraz: Iz 62,12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 A budú ich volať Svätý ľud, Pánovi vykúpení. Ty sa však budeš zvať Hľadané, Mesto neopustené.“

1

mail   print   facebook   twitter