Hľadaný výraz: Iz 62,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Kvôli Sionu neumĺknem a kvôli Jeruzalemu neutíchnem, kým nevyjde ako žiara jeho právo a jeho spása nevzblčí sťa fakľa.

1

mail   print   facebook   twitter