Hľadaný výraz: Iz 60,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Áno, na mňa čakajú ostrovy a lode taršišské napredku, aby ti priviedli synov zďaleka, ich striebro a ich zlato s nimi pre meno Pána, tvojho Boha, pre Svätého Izraela, lebo ťa ozdobil.

1

mail   print   facebook   twitter