Hľadaný výraz: Iz 60,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Slnko ti už nebude svetlom vo dne, ani k žiare ti už nezasvieti mesiac, ale Pán ti bude večným svetlom a tvoj Boh tvojou ozdobou.

1

mail   print   facebook   twitter