Hľadaný výraz: Iz 60,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Budeš sať mlieko národov a prsia kráľov budeš požívať. I dozvieš sa, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, Mocný Jakubov.

1

mail   print   facebook   twitter