Hľadaný výraz: Iz 6,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Riekol: „Choď a povedz tomu ľudu: Čujteže, čujte, no nerozumejte, viďteže, viďte, no nepoznávajte!

1

mail   print   facebook   twitter