Hľadaný výraz: Iz 6,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Potom som počul hlas Pána, ktorý hovoril: „Koho mám poslať, kto nám pôjde?“ I povedal som: „Hľa, tu som, pošli mňa!“

1

mail   print   facebook   twitter