Hľadaný výraz: Iz 6,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Tu som povedal: „Beda mi, áno, som stratený. Veď som muž s nečistými perami a bývam medzi ľudom s nečistými perami; a moje oči videli kráľa, Pána zástupov.“

1

mail   print   facebook   twitter