Hľadaný výraz: Iz 6,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 A jeden druhému volal: „Svätý, svätý, svätý je Pán zástupov, celá zem je plná jeho slávy.“

1

mail   print   facebook   twitter