Hľadaný výraz: Iz 6,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Nad ním stáli serafíni; každý mal po šesť krídel: dvoma krídlami si zakrývali tvár, dvoma si zakrývali nohy a dvoma lietali.

1

mail   print   facebook   twitter