Hľadaný výraz: Iz 6,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V roku, keď zomrel kráľ Oziáš, videl som Pána sedieť na vysokom a vznešenom tróne; lem jeho rúcha napĺňal chrám.

1

mail   print   facebook   twitter