Hľadaný výraz: Iz 57,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Vy, čo sa rozohňujete pre terebinty pod každým zeleným stromom a zabíjate dietky pri potôčkoch, pod výbežkami skalísk.

1

mail   print   facebook   twitter