Hľadaný výraz: Iz 57,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 „Vy však pristúpte sem, synovia čarodejnice, plemeno cudzoložníka a smilnice!

1

mail   print   facebook   twitter