Hľadaný výraz: Iz 57,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Až budeš volať, nech ťa tvoje hŕby vytrhnú! Lež to všetko vietor uchytí, vánok odnesie. Kto však vo mňa dúfa, zdedí zem, vládnuť bude mojou svätou horou.“

1

mail   print   facebook   twitter