Hľadaný výraz: Iz 55,6; Z 105,3-4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 2
6 Hľadajte Pána, kým sa dá nájsť, volajte ho, kým je nablízku!

3 Jeho svätým menom sa honoste; nech sa radujú srdcia tých, čo hľadajú Pána. 4 Hľadajte Pána a jeho moc, hľadajte vždy jeho tvár.

1

mail   print   facebook   twitter