Hľadaný výraz: Iz 55,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Nakloňte si ucho a poďte ku mne, poslúchajte, aby vaša duša žila; a uzavriem s vami večnú zmluvu, neklamnú milosť Dávidovu.

1

mail   print   facebook   twitter