Hľadaný výraz: Iz 55,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Na mieste bodľačia vyrastie cyprus, na mieste pŕhľavy vyrastie myrta. To bude Pánovi na slávu, na večný pomník, ktorý nezhynie.

1

mail   print   facebook   twitter