Hľadaný výraz: Iz 55,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 tak bude moje slovo, ktoré mi vyjde z úst, nevráti sa ku mne naprázdno, ale urobí, čo som si želal, a vykoná, na čo som ho poslal.

1

mail   print   facebook   twitter