Hľadaný výraz: Iz 54,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Je mi to ako v dňoch Noema: ako som sa zaprisahal, že viac nezalejú zem vody Noema, tak som sa zaprisahal, že sa nebudem hnevať na teba a že ťa nebudem karhať.

1

mail   print   facebook   twitter