Hľadaný výraz: Iz 51,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Vzbuď sa, zobuď sa a obleč si moc, rameno Pánovo! Vzbuď sa ako v dňoch minulých, v časoch pradávnych. Či si to nie ty, čos’ rozťalo ozrutu a draka prebodlo?

1

mail   print   facebook   twitter