Hľadaný výraz: Iz 51,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Pozoruj ma, ľud môj, a počúvaj ma, národ môj, veď odo mňa vychádza náuka a svoje právo dám za svetlo národom.

1

mail   print   facebook   twitter