Hľadaný výraz: Iz 51,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Áno, Pán poľutuje Sion, poľutuje všetky jeho sutiny, jeho púšť urobí podobnou Edenu a jeho pustinu Pánovej záhrade, zavládne v ňom radosť a rozkoš, chválospev a hlas piesne.

1

mail   print   facebook   twitter