Hľadaný výraz: Iz 51,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Počúvajte ma, čo sledujete pravdu a hľadáte Pána: Pozrite na skalu, z ktorej ste vytesaní, a na hĺbku studne, z ktorej ste vykopaní.

1

mail   print   facebook   twitter