Hľadaný výraz: Iz 5,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Bo vinicou Pána zástupov je dom Izraela a júdski mužovia jeho sadom rozkošným. On čakal na právo - a hľa, bezprávie, na spravodlivosť - a hľa, kvílenie.

1

mail   print   facebook   twitter