Hľadaný výraz: Iz 5,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 V ten deň bude hučať nad ním ako hukot mora. Pozrie sa na zem a hľa, hustá tma a svetlo sa zotmie v jej mrákote!

1

mail   print   facebook   twitter