Hľadaný výraz: Iz 5,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Preto sa rozpálil Pánov hnev proti jeho ľudu, vystrel proti nemu svoju ruku a strestal ho, až sa triasli hory. Ich mŕtvoly boli sťa blato po uliciach. Tým všetkým nie je odvrátený jeho hnev a jeho ruka je ešte vystretá.

1

mail   print   facebook   twitter