Hľadaný výraz: Iz 5,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Baránky sa tam budú pásť ako na svojej pastve a púšte boháčov cudzinci vyjedia.

1

mail   print   facebook   twitter