Hľadaný výraz: Iz 5,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Áno, desať jutár vinice urodí jeden bat a chomer siatia efu urodí.

1

mail   print   facebook   twitter