Hľadaný výraz: Iz 49,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Toto hovorí Pán: „V čase milostivom ťa vyslyším a v deň spásy ti pomôžem, zachovám ťa a zmluvou ľudu ťa spravím, aby si zbudoval krajinu, aby si dostal spustnuté dedičstvá.

1

mail   print   facebook   twitter