Hľadaný výraz: Iz 49,26, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
26 Tvojim tyranom dám jesť ich vlastné telo a sťa muštom opoja sa vlastnou krvou; tak sa dozvie každé telo, že ja som Pán, tvoj spasiteľ a tvoj vykupiteľ, Silný Jakubov.“

1

mail   print   facebook   twitter