Hľadaný výraz: Iz 49,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Ústa mi urobil ako ostrý meč, v tieni svojej ruky ma skryl a urobil zo mňa šíp brúsený, do svojho tulca ma schoval.

1

mail   print   facebook   twitter