Hľadaný výraz: Iz 49,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Počúvajte ma, ostrovy, a pozorujte, národy ďaleké: Pán ma povolal od lona, od života mojej matky spomínal mi meno.

1

mail   print   facebook   twitter