Hľadaný výraz: Iz 48,19-22, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 A bolo by ako piesku tvojho potomstva a plodov tvojho lona ako jeho zrniek, nebolo by zničené ani vyhubené tvoje meno predo mnou.“ 20 Vyjdite z Bábela, utečte z Chaldejska, hlasom jasotu hlásajte, oznamujte to, poroznášajte to až do končín zeme, vravte: Pán vykúpil svojho sluhu, Jakuba. 21 A nežíznili, keď ich viedol pustinou, vode dal vyvierať pre nich zo skaly, rozštiepil skalu a rinuli sa vody. 22 Niet pokoja pre bezbožných, hovorí Pán.

1

mail   print   facebook   twitter