Hľadaný výraz: Iz 48,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Hľa, vytápal som ťa, nie však ako striebro, skúšal som ťa v peci biedy.

1

mail   print   facebook   twitter