Hľadaný výraz: Iz 48,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Čujte toto, dom Jakubov, čo voláte sa menom Izrael a čo ste vyšli z útrob Júdových, čo prisahajú na Pánovo meno a honosia sa Bohom Izraela, nie pravdou a spravodlivosťou.

1

mail   print   facebook   twitter