Hľadaný výraz: Iz 47,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Zostúp a sadni si do prachu, panna, dcéra Bábela, sadni si na zem, bez trónu, dcéra Chaldejcov, lebo ťa viac nebudú volať nežnou a zmäkčilou.

1

mail   print   facebook   twitter