Hľadaný výraz: Iz 44,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Nože, nebojte sa a netraste sa! Či som vám nezvestoval už dávno a neoznámil som vám? Veď vy ste mi svedkami. Či je Boh okrem mňa? Nie, nieto Skaly, nijakého nepoznám.“

1

mail   print   facebook   twitter