Hľadaný výraz: Iz 44,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Kýrovi vravím: »Môj pastier, splníš každú moju žiadosť.« On povie Jeruzalemu: »Zbuduj sa!« a chrámu: »Buď založený!«“

1

mail   print   facebook   twitter