Hľadaný výraz: Iz 44,23, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
23 Plesajte, nebesá, veď Pán to spravil; jasajte, hlbiny zeme, plesaním zaznejte, vrchy, les a všetko stromovie v ňom, pretože Pán vykúpil Jakuba, preslavuje sa na Izraelovi.

1

mail   print   facebook   twitter