Hľadaný výraz: Iz 43,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Veď ja som Pán, tvoj Boh, Svätý Izraelov, tvoj spasiteľ. Egypt dám ako výkupné za teba, Kuš a Sábu namiesto teba.

1

mail   print   facebook   twitter